Bộ đôi khoe thần thái kiêu kỳ của mình khi đứng bên nhau.
Bộ đôi khoe thần thái kiêu kỳ của mình khi đứng bên nhau.
Hiểu Đồng (Ảnh: Huy Nguyễn)