Hết năm 2020, mức hưởng BHYT trái tuyến tăng lên bao nhiêu?

11/10/2019 10:08

Từ 1/1/2021, mức hưởng BHYT trên phạm vi cả nước khi điều trị nội trú trái tuyến tỉnh tăng từ 60% lên đến 100%.

hết năm 2020, mức hưởng bhyt trái tuyến tăng lên bao nhiêu?
Từ 1/1/2021, mức hưởng BHYT trên phạm vi cả nước khi điều trị nội trú trái tuyến tỉnh tăng từ 60% lên đến 100% (ảnh minh họa)

Thông tin từ cơ quan BHXH, theo khoản 3 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi và bổ sung năm 2014, mức hưởng bảo hiểm y tế hiện nay được chia thành các mức khác nhau tương ứng với các tuyến khám, chữa bệnh. Cụ thể:

Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;

Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú.

Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Điều đặc biệt tại quy định này là sẽ thay đổi mức hưởng BHYT trên phạm vi cả nước khi điều trị nội trú trái tuyến tỉnh từ ngày 01/01/2021, từ 60% lên đến 100%.

Điều này đồng nghĩa với việc, năm 2020 sẽ là năm cuối cùng áp dụng mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến tỉnh 60%. Từ năm 2021 trở về sau, ngoại trừ tuyến trung ương, còn dù khám, chữa bệnh trái tuyến tỉnh hay tuyến huyện thì người bệnh cũng được quỹ bảo hiểm thanh toán 100% chi phí.

40% không phải là con số nhỏ, chính vì vậy, sự thay đổi này đem lại khá nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT đồng loạt tăng từ ngày 20/8/2019 vừa qua.

Có thể nói, đây là một trong những chính sách ưu việt của bảo hiểm y tế với mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho toàn xã hội.

Thùy Linh