Sau khi chuyển giao nhiệm kỳ tại Miss World Vietnam 2022, Lương Thùy Linh vừa "ăn mừng" bằng những hình ảnh mừng sinh nhật phá cách.
Sau khi chuyển giao nhiệm kỳ tại Miss World Vietnam 2022, Lương Thùy Linh vừa "ăn mừng" bằng những hình ảnh mừng sinh nhật phá cách.
Hiểu Đồng