Hiến đất tổ tông làm quốc lộ

30/06/2014 06:13

Việc hiến đất làm đường giao thông không còn lạ đối với nhiều địa phương, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.