Hiến kế để dự án giao thông đạt hiệu quả tốt nhất

07/09/2016 07:55

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã làm việc với Ban Thường vụ mở rộng T.Ư Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường VN.

hiến kế để dự án giao thông đạt hiệu quả tốt nhất

Tại buổi làm việc hôm qua, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đánh giá cao những đóng góp của Hội KHKT Cầu đường VN đối với công cuộc phát triển của ngành GTVT

Tại buổi làm việc, sau khi khái quát về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2010 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VII của Hội KHKT Cầu đường VN, để nâng cao hiệu quả trong quá trình soạn thảo các luật, nghị định, thông tư, các vấn đề khoa học công nghệ chuyên ngành cầu đường, ông Ngô Thịnh Đức, Chủ tịch Hội đề nghị Bộ GTVT giao cho các cơ quan chủ trì mời đại diện của Hội tham dự ngay từ đầu khi hình thành chủ trương để cùng phối hợp đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho dự án, công trình đạt hiệu quả tốt nhất.

“Về mặt tiêu chuẩn quy chuẩn, Hội KHKT Cầu đường VN đề nghị Bộ GTVT tập trung nhân lực sớm thực hiện việc chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ theo tiêu chuẩn của Mỹ (AASHTO), ông Đức nói và cho biết thêm, về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, Bộ GTVT cần sớm có đánh giá cụ thể việc sắp xếp lại ngành Đường bộ một cách toàn diện, trong đó lưu ý các quy định về quản lý bảo trì để tránh tình trạng nhiều tầng, nấc cùng xử lý một vấn đề dẫn tới mất thời gian, tăng chi phí và gây khó khăn cho cấp thực hiện.

Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường VN cũng đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo chuyên môn, nghiên cứu thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ; Hiệu quả của việc cổ phần hóa các DN xây dựng và công ích ngành GTVT; Công tác triển khai đầu tư các dự án theo hình thức BOT…

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội KHKT Cầu đường VN đối với công cuộc phát triển của ngành GTVT trong thời gian qua. Đồng thời, người đứng đầu ngành GTVT bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Hội đối với Bộ GTVT trên nhiều phương diện.

Liên quan đến các kiến nghị của Hội KHKT Cầu đường VN, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho rằng, đây là các đề xuất xác đáng và rất trực tiếp. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Hội KHKT Cầu đường VN cần chia sẻ thông tin kịp thời với Hội. Đồng tình với đề xuất thực hiện việc chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ theo tiêu chuẩn của AASHTO, Bộ trưởng đề nghị Hội hỗ trợ Bộ GTVT trong công tác này. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng thống nhất với Hội KHKT Cầu đường VN về một số kiến nghị liên quan đến công tác quản lý xây dựng các công trình lớn có kỹ thuật phức tạp; Thông tin phối hợp giữa Bộ GTVT với Hội. 

Đình Quang