Hiện trường vỡ đập huyện Đầm Hà

31/10/2014 01:08

Mưa lớn đêm 29 kéo dài đến sáng 30/10 khiến 15 m đập phụ số hai hồ Đầm Hà Động (Quảng Ninh) bị vỡ.

Thế Thành