Hiểu đúng về hàng siêu trọng trên đường thủy

09/12/2015 15:10

Hàng siêu trọng không thể tháo rời, nặng hơn 100 tấn; hàng siêu trường dài hơn 40m hoặc cao hơn 4,5m

Hiểu đúng về hàng siêu trọng trên đường thủy 1
Phương tiện thủy chở container trên sông Tiền

 Từ ngày 1/1/2016, Thông tư 61 năm 2015 của Bộ GTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó quy định tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng phải có phương án vận chuyển được duyệt. Hàng hóa siêu trường là loại hàng không thể tháo rời với chiều rộng trên 10m hoặc chiều dài trên 40m hoặc chiều cao trên 4,5m. Hàng hóa siêu trọng cũng không thể tháo rời và có tổng trọng lượng nặng hơn 100 tấn.

 Tùy theo phạm vi vận tải, hồ sơ phương án vận chuyển phải được gửi đến một trong các cơ quan: Cục Đường thủy nội địa VN, Chi cục đường thủy, Sở GTVT hoặc Cục Hàng hải, Chi cục Hàng hải để đề nghị phê duyệt. Trong 2 ngày làm việc cơ quan chức năng sẽ phê duyệt hoặc nêu lý do không phê duyệt.

Thông tư trên cũng giải thích rõ: cảng, bến gồm có cảng, bến thủy nội địa và bến cảng thuộc cảng biển mà đã được cấp có thẩm quyền công bố, cấp phép.

Trường hợp người kinh doanh vận tải đã làm xong thủ tục phương tiện thủy vào cảng, bến và đã thông báo nhưng người thuê vận tải không xếp, dỡ hàng theo thời gian thỏa thuận thì người thuê vận tải phải trả tiền dôi nhật cho người kinh doanh vận tải theo hợp đồng.

Việc giao, nhận hàng hóa được thực hiện qua mạn phương tiện. Mạn phương tiện là ranh giới để xác định hàng hóa thuộc trách nhiệm người thuê vận tải hay người kinh doanh vận tải, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 Người kinh doanh vận tải không phải chịu trách nhiệm về hàng hóa bị hư hỏng nếu bao, kiện còn nguyên kẹp chì.

Huy Lộc