Hiệu quả hệ thống cân tải động tại Malaysia

15/05/2014 09:36

Ở Malaysia, việc xử lý xe chở quá tải được áp dụng cả hai hình thức cân tĩnh và cân động. Tuy nhiên, kinh phí thu được từ việc xử lý xe quá tải không đủ để duy tu, sửa chữa đường.