Sau 3 tháng triển khai thi công, một số đoạn thuộc gói thầu XL4 Dự án Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã đào đắp nền đường đến được 80%
Sau 3 tháng triển khai thi công, một số đoạn thuộc gói thầu XL4 Dự án Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã đào đắp nền đường đến được 80%
Văn Thanh