Sáng 23/5/2022, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 23/5/2022, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phùng Đô