Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946

19/05/2016 11:32

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử ngày 6/1/1946.

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 1

Cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946 là ngày đầu tiên người dân Việt Nam được đi bầu cử với tư cách là công dân của một nước độc lập. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. (Ảnh: TTXVN)

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 2

Người dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 5/1/1946. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 3

Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa I tại ngõ Phất Lộc (Hà Nội) năm 1946. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 4

 

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 5

Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 1. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 6

Ngày 12/1/1946, hàng vạn nhân dân Thủ đô họp mít tinh tại khu học xá Trung ương (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị đại biểu vừa trúng cử vào Quốc hội khóa I. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 7

Kỳ họp Quốc hội đầu tiên sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. (Ảnh tư liệu)

Hình ảnh đáng nhớ về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 8

Bác Hồ chụp ảnh cùng các đại biểu Quốc hội khóa I. (Ảnh tư liệu)

Di Linh (Tổng hợp)