Sáng nay (5/1), tại Hà Nội, khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Sáng nay (5/1), tại Hà Nội, khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Yến Chi,Phùng Tuệ An