Kết thúc lễ viếng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội dự Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Kết thúc lễ viếng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội dự Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Yến Chi,Phùng Tuệ An