8h sáng 5/1, Quốc hội làm Lễ Chào cờ. Dự kiến, kỳ họp bất thường sẽ bế mạc vào ngày 9/1/2023.
8h sáng 5/1, Quốc hội làm Lễ Chào cờ. Dự kiến, kỳ họp bất thường sẽ bế mạc vào ngày 9/1/2023.
Yến Chi,Phùng Tuệ An