Trong 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, có 31 nữ. Họ là những cán bộ y tế đang công tác tại các Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình; BV Đa khoa khu vực Tây Bắc, BV Đa khoa TP Vinh, BV Đa khoa Nghi Lộc, BV Đa khoa Diễn Châu, BV Đa khoa Đô Lương, BV Đa khoa Thanh Chương và Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, đã tình nguyện viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch.
Trong 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, có 31 nữ. Họ là những cán bộ y tế đang công tác tại các Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình; BV Đa khoa khu vực Tây Bắc, BV Đa khoa TP Vinh, BV Đa khoa Nghi Lộc, BV Đa khoa Diễn Châu, BV Đa khoa Đô Lương, BV Đa khoa Thanh Chương và Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, đã tình nguyện viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch.
Sỹ Hòa