Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (áo trắng ) và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉ (áo sọc) trực tiếp tới dự, động viên các y bác sĩ lên đường hỗ trợ TP.HCM dập dịch.
Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (áo trắng ) và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉ (áo sọc) trực tiếp tới dự, động viên các y bác sĩ lên đường hỗ trợ TP.HCM dập dịch.
Sỹ Hòa