Đúng 14h00 ngày 12/7, máy bay  cất cánh, đưa theo đoàn 60 y bác sĩ ở Nghệ An lên đường vào TP.HCM. Dự kiến, đoàn sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sân Nhất sau hơn 1 giờ 30 phút bay
Đúng 14h00 ngày 12/7, máy bay cất cánh, đưa theo đoàn 60 y bác sĩ ở Nghệ An lên đường vào TP.HCM. Dự kiến, đoàn sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sân Nhất sau hơn 1 giờ 30 phút bay
Sỹ Hòa