Hồ chứa nước lớn nhất Thừa Thiên Huế điều tiết nước về hạ du để đón lũ

04/10/2022 14:31

Ngoài việc thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du việc điều tiết, các địa phương thuộc hạ du hồ này cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi... trên sông.

Trưa 4/10, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ban hành Lệnh vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch.

Theo số liệu báo cáo từ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5, mực nước hồ chứa nước Tả Trạch lúc 7h ngày 4/10 ở mức +34,08m, lưu lượng đến hồ 95,56m3/s, lưu lượng về hạ du 90m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long ở mức +0,32m.

Hồ Tả Trạch ở Thừa Thiên Huế - Ảnh tư liệu

Để hạ dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ quy định của hồ Tả Trạch (+28m), chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian đến, Trưởng Ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lệnh vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn xả sâu và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 400m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 15h ngày 4/10.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 tổ chức thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để có sự chỉ đạo.

Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa nước Tả Trạch nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), đồng thời thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du hồ chứa nước Tả Trạch.

Duy Lợi