Hồ sơ giải mật ở Anh: Churchill có kế hoạch mật để "đâm sau lưng" Liên Xô

25/05/2021 16:46

Chi tiết về kế hoạch bí mật của Thủ tướng Anh Churchill chống lại Liên Xô đã được tiết lộ.

Hồ sơ giải mật ở Anh: Churchill có kế hoạch mật để

Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill và quân đội Anh trong Thế chiến II.

Thủ tướng Anh Winston Churchill từng chuẩn bị một chiến dịch quân sự bí mật chống lại Liên Xô, sẽ bắt đầu sau khi Đức đầu hàng.

Nội dung chi tiết của kế hoạch bí mật đã được tờ The Telegraph của Anh đăng tải. Đây là một tài liệu từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

Tài liệu cho biết sau khi Hồng quân đánh chiếm được Berlin, ông Churchill đã ra lệnh lên kế hoạch cho một chiến dịch có mật danh là "Không thể tưởng tượng/ Unthinkable".

Theo kế hoạch này, các sư đoàn Anh và Mỹ sẽ mở một cuộc tấn công quy mô lớn ở Berlin và xa hơn nữa, nhằm đẩy Hồng quân trở lại sông Oder và Neisse.

Bằng cách này, London và Washington muốn áp đặt "ý chí của họ" lên Liên Xô.

Hồ sơ giải mật ở Anh: Churchill có kế hoạch mật để

Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill - ảnh tư liệu Wikipedia.

Cuộc tấn công sẽ được tổ chức bởi chỉ huy Pháo binh Hoàng gia, Jeffrey Thompson. Churchill vì mục đích này cũng đề xuất tái trang bị cho lực Wehrmacht và SS (Schutzstaffel) của quân đội Phát xít bại trận.

Tuy nhiên, điều này đã bị các nhà lãnh đạo quân sự khác, đặc biệt là cố vấn quân sự của Thủ tướng, Hastings Ismay, phản đối. Thống chế Alan Brook cũng tuyên bố rằng cơ hội đánh bại Liên Xô là không khả thi.

Kết quả là Chiến dịch “Unthinkable” bị hủy bỏ lo sợ Chiến tranh thế giới thứ ba có thể bùng nổ, mặc dù Churchill thường lấy làm tiếc về quyết định này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của tờ Свободная Пресса ở Nga, vào năm 1946, chính phủ Anh đã quay trở lại kế hoạch chống Liên Xô, với ý định không chỉ có Hoa Kỳ, mà còn lôi kéo cả Canada tham gia.

Bình Nguyên