Hỗ trợ 30-100% phí BHYT cho học sinh, sinh viên

23/10/2014 14:58

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn hỗ trợ 30-100% phí tham gia BHYT cho học sinh, sinh viên. 

hỗ trợ 30-100% phí bhyt cho học sinh, sinh viên

Theo đó, học sinh, sinh viên của gia đình cận nghèo tham gia BHYT tại nhà trường sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng (mệnh giá thẻ là 4,5% lương cơ bản).

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên hộ cận nghèo nhưng ở nhóm mới thoát nghèo dưới 5 năm hoặc sống tại 61 huyện nghèo nhất nước được hỗ trợ 100% mức đóng.

Ttất cả nhóm học sinh, sinh viên còn lại sẽ được ngân sách hỗ trợ tối thiểu 30% phí tham gia BHYT (nhưng mệnh giá thẻ 3% lương cơ bản).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách này cộng với chương trình hỗ trợ theo địa chỉ (tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ 30% phí tham gia BHYT cho người cận nghèo, 70% còn lại do ngân sách trả), dự kiến năm 2015 có 75% người VN có thẻ BHYT, cao hơn năm 2014 với 69%.

V.A