Hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại CKQT Lao Bảo

13/06/2015 05:38

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện các dự án trên...

hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại ckqt lao bảo
 

Cụ thể, hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Quảng Trị 47,27 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ mô hình “một cửa, một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) - Densavan (tỉnh Savanakhet - Lào).

Trước đó, mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavan trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây đã được khai trương ngày 6/2 nhằm tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, rút ngắn thời gian thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo-Densavan, thúc đẩy kết nối, giao thương giữa hai nước Việt Nam - Lào.

L.C