Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Mỹ

20/11/2014 16:21

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kết thúc đợt khảo sát "Thị trường Mỹ - Thách thức và Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP"...

hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mỹ
TPP tạo nhiều cơ hội cho ngành dệt may. Ảnh minh họa

Đợt khảo sát nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014 - 2018”  do Viện Tin học doanh nghiệp (VCCI) thực hiện.

Đợt khảo sát giúp các doanh nghiệp chuẩn bị các chiến lược kinh doanh sẵn sàng đón cơ hội khi Hiệp định TPP được phê chuẩn và có  hiệu lực. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tiếp cận các thông tin và xu hướng thị trường Mỹ, các lĩnh vực đầu tư ưu tiên của Mỹ sang Việt Nam thời gian tới và tìm cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước này.

PV