Hỗ trợ gần 53 tỷ đồng cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ

17/06/2014 13:20

Để tạo điều kiện phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ, trong năm nay tỉnh Phú Yên đã quyết định hỗ trợ cho ngư dân gần 53 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện phát triển nghề khai thác hải sản xa bờ, trong năm nay tỉnh Phú Yên đã quyết định hỗ trợ cho ngư dân gần 53 tỷ đồng.

hỗ trợ gần 53 tỷ đồng cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ
Ngư dân Phú Yên vươn khơi đánh bắt vùng biển xa. (Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Nguồn kinh phí này được hỗ trợ cho 410 tàu với công suất từ 90 mã lực trở lên, cùng với gần 1.690 thuyền viên đã đăng ký hoạt động.

Số tàu thuyền được hỗ trợ đã thực hiện hơn 810 chuyến biển, chủ yếu là câu cá ngừ đại dương ở vùng biển thuộc khu vực quần đảo Trường Sa. Trung bình mỗi chuyến biển hoạt động từ 20 ngày trở lên.

Việc hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ được tỉnh Phú Yên thực hiện trong ba năm gần đây với gần 170 tỷ đồng, bao gồm các hỗ trợ như nhiên liệu, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên và máy thông tin liên lạc.

Nhờ đó, ngư dân tỉnh Phú Yên có điều kiện đầu tư vốn đóng mới và cải hoán 426 tàu cá có công suất từ 90 mã lực trở lên, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo.

Theo Vietnam+