Hỗ trợ Việt Nam 2,65 triệu euro tiếp cận hiệu quả thị trường châu Âu

26/08/2014 11:59

Khoản tài trợ này được thực hiện thông qua Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu dành cho sáu hiệp hội và viện nghiên cứu nhằm xây dựng chính sách thương mại...

Hôm qua (25/8), Việt Nam đã nhận quyết định tài trợ 2,65 triệu euro, trong đó, EU đóng góp 2,32 triệu euro, nhằm hỗ trợ thương mại quốc tế và đầu tư bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn 2014-2017.

Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ngài Manuel Barroso- Chủ tịch Ủy ban châu Âu; bà Hồ Thị Kim Thoa- Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu và Tiến Sĩ Franz Jessen- Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Hỗ trợ Việt Nam 2,65 triệu euro tiếp cận hiệu quả thị trường châu Âu 1

Khoản tài trợ này được thực hiện thông qua Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu dành cho sáu hiệp hội và viện nghiên cứu nhằm xây dựng chính sách thương mại và tiếp cận hiệu quả thị trường EU.

Các tiểu dự án này sẽ tập trung xây dựng năng lực về các vấn đề thương mại và đầu tư quốc tế, đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vận động chính sách, phát triển liên kết thị trường Việt Nam-EU, hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu tiếp cận thị trường của EU, thiết kế và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đối tượng hưởng lợi của Dự án là doanh nghiệp và các bên liên quan khác tại một số tỉnh thành, bao gồm các khu vực nông thôn và miền núi.

Khôi Nguyên