Hỗ trợ vốn xây đường đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

07/10/2014 13:53

UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với các Bộ GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để bảo đảm quy mô, tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư của dự án hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

hỗ trợ vốn xây đường đến nhà lưu niệm Đại tướng võ nguyên giáp
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với các Bộ GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để bảo đảm quy mô, tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư của dự án hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Tỉnh Quảng Bình cần chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối QL1A đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bình Minh