2. Kênh hồ Biwa / Shiga

Con kênh này ban đầu được xây dựng để đưa nước từ hồ Biwa đến Kyoto. Những hàng cây hoa anh đào tuyệt đẹp ở hai bên bờ đã khiến nơi đây trở thành địa điểm nổi tiếng về hoa anh đào.
2. Kênh hồ Biwa / Shiga Con kênh này ban đầu được xây dựng để đưa nước từ hồ Biwa đến Kyoto. Những hàng cây hoa anh đào tuyệt đẹp ở hai bên bờ đã khiến nơi đây trở thành địa điểm nổi tiếng về hoa anh đào.
Phan Hằng (Theo Tổng hợp)