5. Lâu đài Hikone / Shiga

Những nhành hoa anh đào phản chiếu trên bề mặt con hào, xung quanh lâu đài Hikone thực sự rất tuyệt vời. Khung cảnh ngoạn mục này sẽ khiến bạn muốn chiêm ngưỡng nó nhiều lần.
5. Lâu đài Hikone / Shiga Những nhành hoa anh đào phản chiếu trên bề mặt con hào, xung quanh lâu đài Hikone thực sự rất tuyệt vời. Khung cảnh ngoạn mục này sẽ khiến bạn muốn chiêm ngưỡng nó nhiều lần.
Phan Hằng (Theo Tổng hợp)