15. Kawazu Sakura / Shizuoka

Nơi đây nổi tiếng với cảnh khoảng 850 cây hoa anh đào nở rộ dọc theo sông Kawazu trong khoảng 4km, và bạn có thể thưởng ngoạn từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3 hằng năm.
15. Kawazu Sakura / Shizuoka Nơi đây nổi tiếng với cảnh khoảng 850 cây hoa anh đào nở rộ dọc theo sông Kawazu trong khoảng 4km, và bạn có thể thưởng ngoạn từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3 hằng năm.
Phan Hằng (Theo Tổng hợp)