Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình là ai?

05/02/2021 22:27

Ngày 5/2, đã diễn ra Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình là ai? 1

Ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình tặng hoa chức mừng ông Quách Tất Liêm (bên trái) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Quách Tất Liêm, Giám đốc Sở KH&ĐT với 51 phiếu/ 51 đại biểu dự/ 58 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, đạt 100%.

Ông Quách Tất Liêm, sinh năm 1968, quê quán xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, ông từng trải qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, để kịp thời ban hành quyết định các chế độ, chính sách quan trọng, cấp bách, đảm bảo điều kiện phục vụ lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh điều chỉnh phương thức tổ chức kỳ họp và triển khai nghiêm túc các biện pháp kiểm soát y tế an toàn, phòng chống dịch bệnh.

Tại kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 6/12/2012 của HĐND tỉnh về thành lập Sở Ngoại vụ; quyết định chế độ, chính sách 302 người làm việc thuộc sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục năm 2021; quy định mức kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Minh Chuyên