Mới đây, hoa hậu Jennifer Phạm đã có dịp làm MC tại một chương trình diễn ra tại TP HCM.
Mới đây, hoa hậu Jennifer Phạm đã có dịp làm MC tại một chương trình diễn ra tại TP HCM.
Bạch Dương