Để đón mùa hè ngập nắng, hoa hậu Tiểu Vy vừa tung bộ ảnh "bốc lửa" sau khi hết nhiệm kỳ.
Để đón mùa hè ngập nắng, hoa hậu Tiểu Vy vừa tung bộ ảnh "bốc lửa" sau khi hết nhiệm kỳ.
Hiểu Đồng