Thùy Tiên vừa gây lạ lẫm với hình ảnh đậm chất cổ điển mà lần đầu người đẹp thử tạo hình với phong cách này
Thùy Tiên vừa gây lạ lẫm với hình ảnh đậm chất cổ điển mà lần đầu người đẹp thử tạo hình với phong cách này
Hiểu Đồng