Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu được đặt tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu được đặt tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Biển Ngọc,Nguyễn Hùng