Hoàn chỉnh khung pháp lý cho các dự án PPP

28/03/2015 08:31

2 Nghị định quan trọng mở lối thu hút vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng vừa được Chính phủ ban hành.

hoàn chỉnh khung pháp lý cho các dự án ppp
Triển khai các dự án PPP là cách làm mới thu hút vốn phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị định 15/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định 30/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) cho biết, hai nghị định này được coi là khung pháp lý cơ bản cho việc triển khai các dự án PPP tại Việt Nam, chính thức mở ra một cách làm mới thu hút vốn đầu tư nhằm phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước.

Theo ông Tăng, trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng của nguồn vốn đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam hiện nay, đầu tư theo hình thức PPP nhằm thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân là một kênh hiệu quả. Nhận thức được vấn đề này, Chính phủ đang triển khai kế hoạch xây dựng và hoàn thiện một hành lang pháp lý rõ ràng và có hệ thống về đầu tư theo hình thức PPP như: Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng…

“Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc phát huy mọi nguồn lực nhằm thu hút vốn vào đầu tư phát triển hạ tầng”, ông Tăng nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Đấu thầu khẳng định, Nghị định PPP được xây dựng trên cơ sở khắc phục những hạn chế trong khung pháp lý trước đây về PPP, tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam cũng như theo thông lệ quốc tế. Được biết, Nghị định về PPP sẽ có hiệu lực thi hành từ 10/4/2015, còn Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2015.

Đình Quang