Hoãn tăng thuế, xăng giảm tới 1.900 đồng/lít

21/01/2015 16:36

Quyết định hoãn tăng thuế nhập khẩu xăng dầu, Liên Bộ Công thương-Tài chính đã yêu cầu giảm giá xăng 1.897 đồng/lít.

 

Nguyễn An Na