Hoàn thành bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung trong tháng 9

02/09/2017 09:10

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành việc đền bù cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung.

hoàn thành bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền trung trong tháng 9

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành việc đền bù thiệt hại cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ IX Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra.

Theo đó, qua 9 cuộc họp Ban Chỉ đạo, các cấp các ngành, đặc biệt là các địa phương liên quan đã tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh của nhân dân 4 tỉnh miền Trung để sớm ổn định đời sống. Cho đến nay, các công việc đã đi vào giai đoạn kết thúc. Đời sống nhân dân 4 tỉnh đã ổn định; môi trường biển đã sạch trở lại; du lịch tăng trưởng nhanh, các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân đã ổn định và hiệu quả...

Để sớm kết thúc công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND 4 tỉnh chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng đã được quy định.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra hải sản tồn kho và báo cáo của 4 tỉnh về các trường hợp còn sót, Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phân bổ kinh phí đối với các trường hợp tồn đọng. 

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cấp kinh phí cho các địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu giao Chủ tịch UBND 0 tỉnh chịu trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; hoàn thành trong tháng 9/2017. 

Về tổng hợp kinh phí bồi thường thiệt hại, Phó Thủ tướng giao UBND 4 tỉnh tổng hợp, báo cáo toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại địa phương mình, gửi Bộ NN&PTNT tổng hợp. Trên cơ sở báo cáo của Bộ NN&PTNT, giao Bộ Tài chính chủ trì thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ NN&PTNT cũng được giao chủ trì, tổng hợp toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg, đề xuất phương án phân bổ tổng thể kinh phí do Công  ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường, gửi Bộ Tài chính thẩm định, phân bổ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Bộ Tài chính cấp kinh phí để các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao và cấp kinh phí theo tiến độ chi trả của các tỉnh; theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của các tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đánh giá môi trường biển 4 tỉnh miền Trung. Tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Hưng nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh, không để xảy ra sự cố.

Bảo An