Hoàn thành cổ phần hóa 432 DNNN vào cuối 2015

17/11/2014 14:23

"Trong 10 tháng, đã tái cơ cấu được 119 DN, trong đó cổ phần hóa 100 DN. Đã thoái vốn được trên 3,5 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3,6 lần so với năm 2013".

hoàn thành cổ phần hóa 432 dnnn vào cuối 2015
Năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa - Ảnh minh họa

Liên quan đến lĩnh vực tài chính, trình bày báo cáo trước QH sáng nay (17/11), thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thực hiện Nghị quyết của QH, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo đảm an toàn nợ công, nợ Chính phủ theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Đến cuối năm 2013, nợ công bằng 54,2% GDP, nợ Chính phủ 42,3% GDP; dự kiến cuối năm 2014 nợ công khoảng 60,3% GDP, nợ Chính phủ 46,9% GDP, nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

"Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ nợ công; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ lệ vay trong nước với thời hạn dài hơn, lãi suất thấp hơn. Kiểm soát chặt chẽ việc trả nợ đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh và thu nợ đối với các khoản vay về cho vay lại". "Phấn đấu đến năm 2020, nợ công khoảng 60,2% GDP, nợ Chính phủ khoảng 46,6% GDP, bảo đảm trong giới hạn an toàn cho phép theo quy định", Phó Thủ tướng thông tin.

Trong khi đó, đề cập đến nội dung về tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, nhất là thuế, hải quan, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường quản lý thu ngân sách, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, chuyển giá.

Chính phủ đã đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, hải quan, tăng cường công tác kê khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế; triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế và tham gia cơ chế một cửa ASEAN.

Ngay trong năm 2014, thời gian nộp thuế đã giảm khoảng 290 giờ/năm; phấn đấu đến năm 2015 thời gian thông quan giảm xuống còn 14 ngày đối với hàng xuất khẩu, 13 ngày đối với hàng nhập khẩu và nâng cao phẩm chất, năng lực, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức thuế, hải quan.

Một nội dung quan trọng được Phó Thủ tướng đề cập là tái cơ cấu DN Nhà nước, tập trung vào cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

"Trong 10 tháng, đã tái cơ cấu được 119 DN, trong đó cổ phần hóa 100 DN. Đã thoái vốn được trên 3,5 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3,6 lần so với năm 2013. Tăng cường công khai minh bạch tình hình tài chính và kết quả hoạt động. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Quản lý chặt chẽ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN, sử dụng đúng mục đích theo quy định. Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước làm ăn có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, đóng góp vào ngân sách Nhà nước tăng", báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Chính phủ chỉ đạo, phấn đấu đến cuối năm 2015 hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 DN.

Tiến Minh