Hoàn thiện phương án tăng vốn nhà nước tại ACV trước 15/8

26/07/2021 10:31

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện phương án cho phép ACV dùng lợi nhuận sau thuế để tăng vốn nhà nước trước 15/8.

Văn phòng chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV). hoàn thiện phương án tăng vốn nhà nước tại acv trước 15/8

ACV đang quản lý, khai thác 21 cảng hàng không trên cả nước

Theo đó, các ý kiến đều ủng hộ chủ trương sử dụng lợi nhuận sau thuế của ACV để thực hiện đầu tư tăng vốn nhà nước tại ACV, tạo điều kiện cho ACV bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia đã được nhà nước giao trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến, chỉ đạo và tổ chức hoàn thiện phương án đề xuất cụ thể về chủ trương sử dụng lợi nhuận sau thuế của ACV để thực hiện đầu tư tăng vốn, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7/2021.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Bộ GTVT đánh giá, thẩm định đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, ACV được Chính phủ giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu của sân bay Long Thành, như nhà ga hành khách, đường băng, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hàng hóa số 1, hệ thống giao thông kết nối với tổng mức đầu tư 99.019 tỉ đồng.

Dự án được ACV thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 36.102 tỉ đồng, phần còn lại sử dụng vốn vay không có bảo lãnh của Chính phủ.

Để thực hiện dự án trong bối cảnh khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ACV kiến nghị cho phép tích lũy nguồn tiền tối đa từ hoạt động sản xuất kinh doanh để đầu tư trên cơ sở phương án bổ sung vốn điều lệ hàng năm từ lợi nhuận sau thuế, không sử dụng ngân sách nhà nước. Như vậy, ACV sẽ tăng tỉ lệ vốn tự có so với vốn vay, giảm thiểu chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả dự án.

Thanh Bình