Hoàn thiện phương án xây mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

17/03/2016 07:32

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT tập hợp, rà soát các kết quả nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

hoàn thiện phương án xây mới tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam
Tuyến đường sắt Bắc - Nam là tuyến giao thông quan trọng của đất nước - Ảnh: Ngô Vinh

Trước đề nghị của Bộ GTVT, ý kiến của Bộ: Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính về việc hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ GTVT tập hợp, rà soát các kết quả nghiên cứu trước đây về đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Trên cơ sở đó, hoàn thiện nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ GTVT làm việc với Bộ KH&ĐT để xem xét tổng hợp kinh phí cho việc hoàn thiện nghiên cứu nêu trên trong vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. 

L.C