Hoàn tiền đến 100.000 đồng khi mua sắm bằng thẻ BIDV

07/09/2016 11:18

Mỗi giao dịch hợp lệ qua POS BIDV có giá trị từ 500.000 đồng trở lên được hoàn 50.000 đồng,

hoàn tiền đến 100.000 đồng khi mua sắm bằng thẻ bidv

 

Từ ngày 5/9-18/9, khách hàng được tặng tiền vào tài khoản cho chủ thẻ nghi nợ đồng thương hiệu BIDV-Co.opmart lên tới 100.000 đồng khi có giao dịch trên POS BIDV lắp đặt tại Co.opmart trong thời gian khuyến mại.

Theo đó, với mỗi giao dịch hợp lệ qua POS BIDV có giá trị từ 500.000 đồng trở lên được hoàn 50.000 đồng, số lần hoàn tối đa 2 lần.

Trong vòng 20 ngày sau khi kết thúc chương trình, BIDV sẽ tổng hợp số tiền giao dịch của khách hàng trong thời gian khuyến mại và hoàn tiền theo thứ tự thời gian giao dịch cho đến khi hết ngân sách.