Học Bác Hồ, người đứng đầu phải nêu gương

19/05/2017 06:01

Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Học Bác Hồ, người đứng đầu phải nêu gương 1

Ông Võ Văn Thưởng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Ngày 18/5, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham gia của 13.300 đại biểu ở tất cả các điểm cầu.

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Mai Văn Ninh cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện chỉ thị còn những hạn chế, khuyết điểm. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn hạn chế, khiếm khuyết. Trong đó, tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy còn ít, dẫn đến việc triển khai chưa thật sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở T.Ư chưa thật sự quan tâm chỉ đạo và chưa hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc. “Tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công viên chức còn hạn chế”, ông Thưởng nói.

Ông cũng đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc T.Ư quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị 05. Đó là, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lưu ý việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và các nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí, ông Thưởng nhấn mạnh: “Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy; ở việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu trên là phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành”. Vì thế, địa phương, đơn vị nào mà bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học tập và làm theo tấm gương của Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước thì nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều sáng tạo và kết quả cụ thể.

“Vì vậy, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành”, ông Thưởng nhấn mạnh.