Học Bác ý chí tự lực, tự cường, xây đất nước phồn vinh

12/06/2021 16:50

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cấp Đảng gắn mục tiêu cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác.

Học Bác ý chí tự lực, tự cường, xây đất nước phồn vinh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Chiều 12/6, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, phải tạo sự chuyển biến, đột phá trong làm theo tấm gương của Bác và việc nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

“Đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện nghiên cứu tiếp thu, nâng cao giá trị, nhất là phát huy tinh thần ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là động lực to lớn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh toàn diện thực hiện mục tiêu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp tục tham mưu tổ chức nghiên cứu học tập, triển khai, gắn với thực tiễn từng ngành, địa phương, cơ sở, với mục tiêu cụ thể và thiết thực.

Học Bác ý chí tự lực, tự cường, xây đất nước phồn vinh 2

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú tại hội nghị trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, GS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài nói chuyện gần 2 giờ đồng hồ, trong đó khái quát các nội dung cơ bản học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

GS Phùng Hữu Phú cho biết, mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước đã được Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đặt ra: đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta sẽ là nước phát triển, thu nhập cao.

“Mục tiêu này thể hiện khát vọng đưa đất nước chúng ta lên tầm cao mới, là sự kế thừa tư tưởng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với mục tiêu cao như vậy, Đại hội Đảng xác định phải khơi dậy động lực, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường để thực hiện khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ý chí tự lực tự cường, nói đơn giản là quyết tâm sắt đá, nghị lực phi thường, quyết làm bằng được mục đích; quyết tâm tự mình làm lấy, không dựa dẫm vào ai. Chúng ta học tập Bác ở điểm này chính là học tư tưởng, đạo đức cách mạng của người cộng sản vĩ đại”, GS. Phùng Hữu Phú nói.

Trước đó, sáng 12/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", với sự tham dự của gần 300 nghìn Đảng viên.

Huy Lộc