Học sinh học cả ngày ở trường không phải làm bài tập về nhà

05/11/2014 07:51

Bộ GD&ĐT vừa có Chỉ thỉ số 5105 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, yêu cầu các trường và lớp dạy học hai buổi một ngày phải hướng dẫn học sinh...

Học sinh học cả ngày ở trường không phải làm bài tập về nhà 1

Đối với các trường và lớp dạy học một buổi/ngày, chỉ giao bài tập về nhà tối đa bằng số lượng bài tập của học sinh học hai buổi/ngày; không giao bài tập ngoài sách giáo khoa.

Chỉ thị yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi tiểu học; không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ. Thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu chất lượng giáo dục và bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên, từ tiểu học lên trung học cơ sở. Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

H.Q