Học sinh sẽ tựu trường từ ngày... 1/8

13/05/2015 16:34

Theo dự thảo Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8.

học sinh sẽ tựu trường từ ngày... 1/8
Năm học 2015-2016, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8 và muộn nhất vào ngày 25/8

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016, áp dụng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8 và muộn nhất vào ngày 25/8. Ngày khai giảng sẽ được tổ chức vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9. Tuy nhiên, Bộ khuyến khích các nhà trường tổ chức khai giảng vào Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9.

Chương trình giảng dạy và học tập sẽ kết thúc trước ngày 25/5/2016 và năm học kết thúc trước ngày 31/5/2016. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tiến hành trước ngày 15/6/2016. Trước ngày 31/7/2016, các trường hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1-3/7/2016.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

V.Anh