Học sinh trần tình vụ hút shisha: "Chúng em bị gài bẫy"

13:05, 03/04/2015

Trong khi VTC14 một mực khẳng định phóng sự là "đúng quy trình" thì nhóm học sinh lại nói bị "gài bẫy".

Clip dưới đây ghi lại lời trần tình của hai học sinh có mặt trong phóng sự của VTC14

Hoàng Nam