Học viện An ninh hệ dân sự: Cách đăng ký xét tuyển

18/07/2017 14:23

Học viện An ninh nhân dân tiếp tục xét tuyển để đào tạo hệ dân sự khóa 5 với 200 chỉ tiêu

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

 Học viện An ninh nhân dân tiếp tục xét tuyển để đào tạo hệ dân sự 

Học viện An ninh nhân dân tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an giao đào tạo hệ Dân sự khóa 5 với 3 ngành đào tạo: Luật, Công nghệ thông tin và An toàn thông tin.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh là những thí sinh đã đạt sơ tuyển vào một trong các trường Công an nhân dân (CAND) năm 2017.

Dưới đây là các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển Học viện An ninh nhân dân hệ dân sự :

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

 

Xác định thứ tự nguyện vọng xét tuyển

Thí sinh nào tiếp tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ sỹ quan của các trường CAND năm 2017 thì đăng ký xét tuyển hệ dân sự từ nguyện vọng 2 trở đi.

Thí sinh trước đây đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ sỹ quan của các trường CAND năm 2017, nhưng hiện tại không còn nhu cầu đăng ký xét tuyển hệ sỹ quan nữa thì có thể đăng ký xét tuyển hệ dân sự từ nguyện vọng 1 trở đi.

Một thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào 3 ngành đào tạo hệ dân sự của Học viện ANND theo đúng tổ hợp xét tuyển và nên đặt nguyện vọng ngành muốn học vào thứ tự ưu tiên cao nhất (nếu trúng tuyển chỉ trúng tuyển vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất).

 Cách đăng ký xét tuyển Học viện An ninh hệ dân sự

Thí sinh đăng ký thêm mới nguyện vọng hệ dân sự hoặc điều chỉnh thứ tự đăng ký xét tuyển nguyện vọng xét tuyển hệ dân sự mà tổng số nguyện vọng không tăng so với nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì có thể sử dụng tài khoản đăng ký thithptquocgia.edu.vn để thực hiện.

 Thí sinh đăng ký thêm mới nguyện vọng xét tuyển hệ dân sự mà tổng số nguyện vọng lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì thí sinh phải dùng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo). Phiếu này, thí sinh nộp tại Điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Quy trình đăng ký xét tuyển Học viện An ninh nhân dân hệ dân sự

Thí sinh đăng ký xét tuyển hệ dân sự Học viện ANND thực hiện các bước theo sơ đồ sau:

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 7

 

Huyền Trang