Học viện Báo chí nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm

15/07/2017 13:14

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 16-26 đểm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Học viện báo chí nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm.

Để đảm bảo điều kiện đăng ký xét tuyển, thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau của Học viện Báo chí và tuyên truyền:

- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017.

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Học viện báo chí và tuyên truyền đối với thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên, khu vực 3 cụ thể như sau:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Huyền Trang