Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

30/06/2016 06:25

Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức thi bổ sung Năng khiếu đối với nhóm ngành Báo chí.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức thi bổ sung môn Năng khiếu với ngành Báo chí.

Năm 2016, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ xét tuyển theo 4 nhóm ngành căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia. Riêng nhóm 1 ngành Báo chí tổ chức thi bổ sung môn Năng khiếu báo chí.

Thí sinh đăng kí tuyển sinh phải có kết quả xếp loại học lực mỗi năm học THPT đạt 6,0 và có hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên. 

Đối với ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế: Xét điểm trúng tuyển theo ngành. Thí sinh trúng tuyển sẽ được phân chuyên ngành căn cứ kết quả học tập các học phần đại cương và cơ sở ngành, kết quả kiểm tra Năng khiếu chuyên ngành và nguyện vọng của thí sinh. Riêng thí sinh dự tuyển ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình, Báo ảnh được xác định chuyên ngành ngay từ đầu khóa học, căn cứ nguyện vọng đăng ký trong hồ sơ dự thi và kết quả tuyển sinh.

Đối với các ngành Triết học, Kinh tế, Chính trị học: Xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành dựa trên tổng điểm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp. Các môn thi thuộc nhóm ngành 1, 2, 3 tính hệ số 1, môn Tiếng Anh thuộc nhóm ngành 4 tính hệ số 2.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của Học viện Báo chí & Tuyên truyền năm 2016:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 2

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể năm 2016 của Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

 Xem thêm video:

Hằng Thu (Tổng hợp)