Học viện Chính trị Công an Nhân dân: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

05/07/2016 11:25

Trường Học viện Chính trị Công an Nhân dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh năm 2016.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 1

Học viện Chính trị Công an Nhân dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

Năm 2016, Học viện Chính trị Công an Nhân dân tuyển sinh 200 chỉ tiêu trên toàn quốc, căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể năm 2016 của Học viện Chính trị Công an Nhân dân:

Học viện Chính trị Công an Nhân dân: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 2

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Xem thêm video:

Hằng Thu (Tổng hợp)