Học viện Ngoại giao thông báo điểm sàn năm 2018

17/07/2018 12:03

Học viện Ngoại giao thông báo mức điểm sàn để nộp hồ sơ xét tuyển năm 2018 là 18 điểm.

học viện ngoại giao thông báo điểm sàn năm 2018

Học viện Ngoại giao vừa thông báo điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển 2018

Hội đồng xét tuyển Đại học 2018 của Học viện Ngoại giao vừa thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018.

Cụ thể, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển là 18 điểm (theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số) đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển ở tất cả các ngành. Điểm tối thiểu của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm.

Đối với các ngành có tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không nhân hệ số, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên. Mức điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành 7220201), môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2). Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 40 cộng với điểm ưu tiên. Mức điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

học viện ngoại giao thông báo điểm sàn năm 2018

Năm 2018, Học viện Ngoại giao tuyển sinh 450 chỉ tiêu

Mai Anh